Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради

 

Права та обов'язки батьків

Права та обов’язки батьків

 

Батьки (законні представники) зобов'язані:

• закласти основи інтелектуального, фізичного, етичного розвитку дитяти в дитячому віці;

• виконувати Статут ЗДО в частині, що стосується їх прав і обов'язків;

• своєчасно оплачувати утримання дитяти в ЗДО;

• своєчасно повідомляти про можливу відсутність дитяти;

• сприяти ЗДО у вихованні, навчанні і розвитку вихованця;

• взаємодіяти з ЗДО за всіма напрямами виховання і навчання дитини.

• відвідувати загальні і групові збори.

Батьки (законні представники) мають право:

• захищати законні права і інтереси дитяти;

• брати участь в роботі Конференції, ради ЗДО, з правом дорадчого голосу в діяльності Педагогічної ради;

• вносити пропозиції по поліпшенню роботи з дітьми, у тому числі організації додаткових (платних) освітніх і медичних послуг;

• консультуватися з педагогічними працівниками ЗДО за проблемою виховання і навчання.

• надавати допомогу і робити добровільні внески на реалізацію статутних завдань.

Нормативні документи, що визначають права та обов'язки батьків: