Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Позабюджетні надходження у натуральній формі

Нормативна база

 

Закон України "Про благодійництво та благодійні організації"

 

Постанова Кабінету Міністерств України від 04.08.2000р. № 1222 "Про затвердження Порядку отримання благодійних (добровільних) внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і закладами освіти, охорони здоров я, соціального захисту, культури, науки, спорту та фізичного виховання для потреб їх фінансування"

 

Лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 15.04.11 № 1/9 "Щодо оприлюднення інформації про використання благодійних та спонсорських внесків"

 

Наказ УОН ВКМРвід 19.10.2017 №346 «Про прозорість тавідкритість діяльності закладів освіти»

 

Наказ УОН ВКМР від 31.10.2016 №333 «Про дотримання чинного законодавства щодоотримання, використання та обліку благодійних (добровільних) внесків відюридичних та фізичних осіб»

 

Розпорядження міського голови від 24.10.2016 №200-р «Про дотриманнявимог законодавства у сфері здійснення благодійної діяльності в дошкільних,загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах міста»