Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради

 

Нормативно-правові документи

 

 

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ, ЩО РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

 

 

1.Конституція України https://www.president.gov.ua/documents/constitution

2.Конвенція про права дитини    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_021#Text

3.Закон України "Про охорону дитинства"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2402-14#Text

4.Закон України "Про освіту" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text

5.Закон України "Про дошкільну освіту"    https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2628-14#Text

6.Постанова КМУ від 03.03.2020 №180 "Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності"  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/180-2020-%D0%BF#Text

7.Наказ ДСЯОУ № 01-11/71 від 30.11.2020 року «Про затвердження Методичних рекомендацій з питань формування внутрішньої системи забезпечення якості освіти

у закладах дошкільної освіти» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/77870/

8.Наказ МОН № 1561 від 12.12.2019 року «Про організацію та проведення у 2020 році моніторингового дослідження якості дошкільної освіти з використанням міжнародної

методики ECERS (Early Childhood Education Rating Scales)» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69954/

9.Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234 "Про затвердження Санітарного регламенту для дошкільних навчальних закладів". 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0563-16#Text

10.Лист МОН від 23.04.2020 №1/9-219 "Щодо організації роботи закладів дошкільної     освіти під час карантину" https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/73270/

11.Постанова МОЗ Головного державного санітарного лікаря України №55 від 22.09.2020  «Про затвердження протиепідемічних заходів у закладах дошкільної освіти на

період карантину у зв’язку поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19)» https://moz.gov.ua/%E2%84%9655.pdf

12.Лист МОН від 14.02.2019 №1/11-1491 "Щодо організації роботи та дотримання вимог з охорони праці та безпеки життєдіяльності у закладах дошкільної освіти"  

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/63735/

13.Наказ МОН від 16.04 2018 № 372 "Про затвердження  Примірного положення про методичний кабінет закладу дошкільної освіти"  

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/60597/

14.Наказ МОН від 19.12.2017 № 1633 "Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти"

 https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/58626/

15.Лист МОН № 1/9-499 від 17.07.13 року     «Методичні рекомендації щодо створення уніфікованої системи електронної реєстрації дітей дошкільного віку» 

https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/36579/

16.Інструкція МОН «Як записати дитину до садка» https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/zapis-do-dityachogo-sadochka

17.Закон України № 2136-IX від 15.03.2022 «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану».

18.Лист МОН України від 02.04.2022 №1/3845-22 «Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні».

19. Лист МОН від 02.04.2022 №1/3845-22 "Про рекомендації для працівників закладів дошкільної освіти на період дії воєнного стану в Україні".

 

ОСВІТНІЙ ПРОЦЕС

 

1.Лист МОН № 1/9-344 від 07.07.21 року "Планування закладу дошкільної освіти на рік" https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/83018/

2. Лист МОН "Щодо окремих питань діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році від 27 07.2022 №1/8504-22 

 

3. Лист МОН від 27.07. 2022 № 1/8504-22 Про окремі питання діяльності закладів дошкільної освіти у 2022/2023 навчальному році.

4.Лист МОН України №1-6435-22 Щодо забезпечення освіти осіб з особливими освітніми потребами.

5.Лист МОН України від 17.03.2022 № 1/3475-22 «Про зарахування до ЗДО дітей із числа внутрішньо переміщених осіб», 

 

6. Наказ МОН № 446 від 20.04.15 року «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форми власності» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/47191/

7.Наказ МОН від 12.01.2021 № 33 «Про затвердження Базового компонента дошкільної освіти (Державного стандарту дошкільної освіти) нова редакція

https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovoho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf

8.Лист МОН від 14.09.2022 № 1/10686 -22 «Про перелік навчальної літератури, рекомендованої Міністерством освіти України для використання у закладах освіти у 2022/2023 навчальному році»

9.Лист МОН № 1/9-561 від 20.10.16 року «Щодо організації роботи дошкільних навчальних закладів по ознайомленню дітей із народними традиціями, святами та обрядами»  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52584/

10.Лист МОН від 02.09.2016 № 456 "Щодо організації фізкультурно-оздоровчої роботи у дошкільних навчальних закладах"  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52237/

11.Лист МОН № 1/9-765 від 12.12.19 року «Щодо організації медико-педагогічного контролю на заняттях з фізкультури в закладах дошкільної освіти» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69953/

12.Лист МОН від 02.09.2016 № 454 "Щодо організації роботи з музичного виховання дітей у дошкільних навчальних закладах"  https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/52246/

13.Лист МОН від 25.07.2016 № 1/9-396 "Про організацію навчально - патріотичного виховання у дошкільних навчальних закладах" 

14.Наказ МОН № 1633 від 19.12.2017 року «Про затвердження Примірного переліку ігрового та навчально-дидактичного обладнання для закладів дошкільної освіти» https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/perelik-igrovogo-ta-navchalno-didaktichnogo-obladnannya

15.Лист МОН № 1/9-473 від 18.09.14 року «Щодо вирішення окремих питань діяльності керівників гуртків дошкільних навчальних закладів» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/42874/

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ

1.Лист МОН від 05.09.2019 №1/9-552 "Щодо порядку запровадження системи НАССР у закладах дошкільної освіти"  http://www.doshkillia.ua/wp-content/uploads/2019/11/%D0%BC%D0%BE%D0%BD.pdf

2.Наказ МОН від 17.04.2006  N 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/z0523-06#Text

         


 

ІНКЛЮЗІЯ

 

1.Лист МОН № 1/9-348 від 25.06.20 року «Щодо створення інклюзивного освітнього середовища в закладах дошкільної освіти» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/74769/

2.Лист МОН № 1/9-487 від 12.10.2015 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» https://zakononline.com.ua/documents/show/137899___137899

3.Закон України «Про внесення змін до деяких законів України про освіту щодо організації інклюзивного навчання» від 05.06.2014 року № 1324 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1324-18#Text

4.Постанова Кабінету Міністрів України від 10 квітня 2019 р. № 530 «Про затвердження Порядку організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2019-%D0%BF#n8

5.Лист МОН від 10.04.2019 №1/9-235 "Щодо порядку зарахування дітей до інклюзивних та спеціальних груп ЗДО"

http://www.oktyabrskiyruo.edu.kh.ua/Files/downloads/%D0%9B%D0%B8%D1%81%D1%82%E2%84%961_9-235%20%D0%B2%D1%96%D0%B4%2010.04.2019.pdf

6.Лист МОН № 1/9-691 від 13.11.18 року «Щодо організації діяльності інклюзивних груп у закладах дошкільної освіти» https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/62449/

7.Наказ МОН від 08.06.2018 р. № 609 "Пpo затвердження Примірного положення про команду психолого-педагогічного супроводу дитини з особливими освітніми потребами в закладі загальної середньої та дошкільної освіти" https://mon.gov.ua/ua/npa/pro-zatverdzhennya-primirnogo-polozhennya-pro-komandu-psihologo-pedagogichnogo-suprovodu-ditini-z-osoblivimi-osvitnimi-potrebami-v-zakladi-zagalnoyi-serednoyi-ta-doshkilnoyi-osviti

8.Наказ МОН від 06.02.2015  № 104/52 «Про порядок комплектування інклюзивних груп у дошкільних навчальних закладах» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0224-15#Text

9.Постанова Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»  https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/545-2017-%D0%BF#Text

10.Постанова Кабінету Міністрів України від 14.02.2017 р. № 88 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/88-2017-%D0%BF#Text

11. Наказ МОН від 21.06.2019 № 873 Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 23 квітня 2018 року N 414 http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/RE33754.html

12.Лист МОН від 30.12.2021 №1/23180-21 "Про визначення рівня підтримки у дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають дошкільну освіту в інклюзивних групах.

 

РОБОТА З БАТЬКАМИ

 

1.Лист МОН від 12.12.2019 №1/9-766 "Щодо комунікації з дітьми дошкільного віку з родин учасників ООС/АТО, внутрішньо переміщених осіб та організації взаємодії з їхніми батьками" https://osvita.ua/legislation/doshkilna-osvita/69951/

2.Лист МОН від 11.10.2017 № 1/9-546 "Методичні рекомендації щодо організації взаємодії закладів дошкільної освіти з батьками вихованців" 

 

НАСТУПНІСТЬ ЗДО І ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ 

 

Лист МОН від 19.04.2018 № 1/9-249 "Щодо забезпечення наступності дошкільної та початкової освіти"  https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/nastupnist-mizh-doshkilnoyu-ta-pochatkovoyu-osvitoyu