Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Публічна інформація

 

1.Статут -

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/statut_2017_1.docx

 

2. Ліцензія на провадження освітньої діяльності -

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/licenziya_na_provadzhennya.docx

 

3.Структура та органи управління закладу освіти -

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/struktura_ta_organi_upravlinnya_zakladu_osviti_.docx

 

4.Кадровий склад закладу освіти згідно з ліцензійними умовами 

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/1_vidomosti_pro_kilkisni_ta_yakisni_pokazniki_kadrovogo_zabezpechennya.docx

 

5.Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти -

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/osvitni_programi_scho_realizuyutsya_v_zakladi_osviti.docx

 

6.Територія обслуговування, закріплена за закладом освіти його засновником -

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/teritoriya_obslugovuvannya_zakriplena_za_zakladom_osviti_yogo_zasnovnikom.docx

 

7. Ліцензійний обсяг освітньої послуги:

              - у сфері дошкільної освіти – 112 осіб (фактично - 92);

 - у сфері загальної середньої школи (початкова освіта) – 31 особа (фактично - 31).

В закладі функціонують 6 дошкільних груп (з них 2 спецгрупи для дітей звадами зору і 1 логопедична група для дітей з порушеннями мовлення, 1 раннього віку та 2 різновікові групи загального розвитку) та 2 початкових спецкласів для дітей з вадами зору.

 

8. Мова освітнього процесу:

згідно зі Статутом закладу мовою викладання навчальних предметів є українська мова. В закладі освіти як іноземна мова вивчається англійська мова

 

9. Наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на їх заміщення: вакансій немає

 

10. Матеріально-технічне забезпечення закладу освіти (згідно з ліцензійними умовами)

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/materialno_tehnichne_zabezpechennya_zakladu_osviti_zgidno_z_licenziynimi_umovami.docx

 

11. Річний звіт про діяльність закладу освіти

    https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1gjEdPLw46_-PS-ZlSxGa5ACfLs6WeuId

 

12. Правила прийому до закладу освіти

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/pravila_priyomu_do_zakladu_osviti.docx

 

13. Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/umovi_dostupnosti_zakladu_osviti_dlya_navchannya_osib_z_osoblivimi_osvitnimi_potrebami.docx

 

14. Установчі документи:

- Свідоцтво про державну реєстрацю юридичної особи;

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/svidoctvo_pro_derzhavnu_reestraciyu.docx

- Свідоцтво про атестацію закладу;

/uploads/editor/2306/97472/sitepage_75/files/svidoctvo_pro_atestaciyu.docx