Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Протидія булінгу

Корисні посилання

Закон України від 18.12.2018-2657-VIII 

 

наказ МОН від 26.02.2020 №293

 

наказ МОН від 28.12.2019 № 1646

 

лист МОН від 14.08.2020 №1.9-436

 

Наказ ДОН від 31.08.2020 №164

 

 

 

 

Відповідальні особи щодо координації роботи з питань запобігання, розгляду і реагування на випадки булінгу серед здобувачів освіти, батьків та вчителів у КПШ №218 та забезпечення взаємодії із Службою у справах дітей та уповноважених підрозділів національної поліції, соціальний педагог та практичний психолог Тарасенко Валентина Миколаївна.

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ  ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №218 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Ухтомського,34, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50083, тел. (0564) 948432, (097)5540874,

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26140046, https: |||https://detki-snvk-218.klasna.in.ua/uk/site/golovna-storinka.html

 

Н  А  К  А  З

31.08.2021

м.Кривий Ріг   

№ 103

 

 

Про організацію превентивної роботи у навчальному закладі щодо попередження випадків булінгу, насильства в освітньому середовищі

 у 2021-2022н.р.  

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»від 18.12.2018 № 2657-VIII, «Про запобігання та протидію домашньому насильствувід 07.12.2017 № 2229-VIII; наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; наказу МОН України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладах освіти),  наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018  №1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»,листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

 

 

НАКАЗУЮ:

 

1. Заступнику директора Єгоровій О.Л.: 

 1. Координувати та тримати на контролі  питання комплексної  превенції дитячого булінгу в освітньому середовищі.
 2. Надавати методичну допомогу педагогам та класним керівникам з питання профілактики дитячого насильства в освітньому середовищі. 
 3. Забезпечувати організацію та проведення комплексних заходів превентивного спрямування для усіх учасників освітнього процесу.

                                                                                           Термін: протягом навчального року 

 1. Соціальним педагогам, практичному психологу Тарасенко В.М та Пустовій Н.Є.:

 

1.Розробити  відповідні   заходи  на  2021/2022 навчальний рік щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі.

 Термін: до 18.09.2021р. 

2.Проводити різнобічне інформування батьківської громади щодо наслідків булінгу та відповідальності їх за вчинки дітей.                              

Термін: протягом навчального року

3. На офіційному сайті закладу, у відповідності Закону України «Про освіту» статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» підготувати та викласти інформацію:

-  правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладі освіти;

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

 

 

Термін: до 18.09.2021р. 

 

4.Оновлювати інформаційний куточок «Криворізька поаткова школа № 218- школа без булінгу» 

 

Термін: протягом навчального року

 1. Класним керівникам 3-4 класів та вихователям ГПД

 

1.Проводити різнобічне інформування батьків щодо наслідків булінгу та відповідальності їх за вчинки дітей.                                  

Термін: протягом навчального року

 

2.Систематично проводити інформаційно-роз’яснювальні бесіди серед учнів, дітей та батьківської громадськості з питання профілактики дитячого насильства в освітньому середовищі, за потреби залучати фахівців.  

Термін: протягом навчального року

 

Контроль  за виконанням даного наказу покласти на заступника директора  Єгорову О.Л.

 

 

 

В.о. директора                                                                                           Алла Слабоуз

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ  ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №218 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Ухтомського,34, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50083, тел. (0564) 948432, (097)5540874,

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26140046, https: |||https://detki-snvk-218.klasna.in.ua/uk/site/golovna-storinka.html

 

Н  А  К  А  З

31.08.2021

м.Кривий Ріг   

№ 104

 

Про створення комісії та затвердження 

плану заходів на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в установі 

 Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу»від 18.12.2018 № 2657-VIII; наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; наказу МОН України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу(цькуванню) в закладах освіти),   листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

Н А К А З У Ю:  

1. Призначити соціального педагога Тарасенко В.М. відповідальною особою  за запобігання та протидію булінгу (цькуванню).

2. Створити комісію з розгляду випадків булінгу у складі:

Слабоуз А.І. – директор школи, голова комісії; 

Єгорова О.Л. – заступник директора з НВР, член  комісії;  

Тарасенко В.М. – практичний психолог, соціальний педагог, член комісії; 

Пустова Н.Є. – вчитель-дефектолог, член комісії; 

Шелест О.О. – головний спеціаліст служби у справах дітей виконкому Тернівської районної у місті ради;

класний керівник класу, в якому стався випадок булінгу, член  комісії. (батько / мати учня, з яким стався випадок булінгу);

 

3.  Затвердити порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти  (додаток 1)

4. Затвердити порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до цього.  (додаток 2)

5. Затвердити план заходів на запобігання та протидію булінгу  (цькуванню) в школі. (додаток 3)

6. Зразок заяви про випадки булінгу (цькування) (додаток 4).

7. Форму Журналу реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування) (додаток 5).

8. Форму Журналу реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) (додаток 6).

 

 

9. Контроль за виконанням даного наказу залишаю за собою. 

 В.о.директора КПШ № 218 КМР:                                                   Алла Слабоуз   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток 1

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. №104

 

 

Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти

1. Учасники освітнього процесу можуть повідомити про наслідок булінгу (цькування), стороною якого вони стали або підозрюють про його вчинення стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) тақож особи стосовно інших учасників освітнього процесу або про який отримали достовірну інформацію, керівника закладу освіти або інших суб'єктів реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти.

У закладі освіти заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) або підозру щодо його вчинення приймає керівник закладу.

Повідомлення можуть бути в усній та (або) письмовій формі, в тому числі із застосуванням засобів електронної комунікації.

2. Керівник закладу освіти у разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування):

невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби, повідомляє територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України, принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

У разі отримання заяви або повідомлення про випадок булінгу (цькування) керівник закладу освіти невідкладно у строк, що не перевищує однієї доби. повідомляє про отримання ним такого повідомлення територіальний орган (підрозділ) Національної поліції України (підрозділ ювенальної превенції), а у разі відсутності у територіальному органі поліції ювенального поліцейського - поліцейського, який виконує такі повноваження або керівництво територіального органу поліції за допомогою телефонної лінії 102, на службовий або особистий телефон поліцейського, електронну пошту, месенеджери тощо.

У свою чергу поліція, отримавши інформацію від суб'єктів реагування (у тому числі від керівника закладу освіти про надходження повідомлення про випадок булінгу (цькування), здійснює належне реагування відповідно до порядку, встановленого законодавством.

За результатами перевірки інформації, що міститься у повідомленні суб'єкта реагування (у тому числі керівника закладу освіти), поліція визначає чи підтвердився факт булінгу (цькування). У разі не підтвердження факту булінгу (цькування), поліція повідомляє про це керівника закладу освіти та осіб, які були зазначені як сторони булінгу (цькування) у повідомленні до поліції, а у разі підтвердження відповідного факту - діє в межах своєї компетенції у порядку, встановленому законодавством.

Варто підкреслити, що незалежно від результатів перевірки поліцією інформації, зазначеної у повідомленні про випадок булінгу (цькування), керівник закладу освіти та комісія з розгляду випадків булінгу (цькування) в закладі освіти здійснює реагування відповідно до цього Порядку.

за потреби викликає бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

повідомляє службу у справах дітей з метою вирішення питання щодо соціального захисту малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування), з'ясування причин, які призвели до випадку булінгу (цькування) та вжиття заходів для усунення таких причин;

повідомляє центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з метою здійснення оцінки потреб сторін булінгу (цькування), визначення соціальних послуг та методів соціальної роботи, забезпечення психологічної підтримки та надання соціальних послуг;

скликає засідання комісії з розгляду випадку булінгу (цькування) (далі - комісія) не пізніше ніж упродовж трьох робочих днів з дня отримання заяви або повідомлення.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Додаток 2

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. № 104

 

 

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до булінгу(цькування)

I. Загальні положення

1. Цей Порядок визначає механізм реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти всіх типів і форм власності, крім тих, які забезпечують здобуття освіти дорослих, у тому числі післядипломної освіти.

Звертаємо увагу, що механізм реагування на випадки булінгу поширюється на всі заклади освіти незалежно від типу і форми власності, де здобувають освіту діти (малолітні особи віком до 14 років та/або неповнолітні особи віком від 14 до 18 років), як одна із обов'язкових сторін булінгу (цькування).

2. Терміни, використані у цьому Порядку, вживаються у таких значеннях:

кривдник (булер) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, яка вчиняє булінг (цькування) щодо іншого учасника освітнього процесу;

потерпілий (жертва булінгу) - учасник освітнього процесу, в тому числі малолітня чи неповнолітня особа, щодо якої було вчинено булінг (цькування);

спостерігачі - свідки та (або) безпосередні очевидці випадку булінгу (цькування);

сторони булінгу (цькування) - безпосередні учасники випадку: кривдник (булер), потерпілий (жертва булінгу), спостерігачі (за наявності).

Інші терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про освіту»«Про соціальні послуги»«Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю»«Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків»«Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні».

3. Проявами, які можуть бути підставами для підозри в наявності випадку булінгу (цькування) учасника освітнього процесу в закладі освіти, є:

замкнутість, тривожність, страх або, навпаки, демонстрація повної відсутності страху, ризикована, зухвала поведінка;

неврівноважена поведінка;

агресивність, напади люті, схильність до руйнації, нищення, насильства;

різка зміна звичної для дитини поведінки;

уповільнене мислення, знижена здатність до навчання;

відлюдкуватість, уникнення спілкування;

ізоляція, виключення з групи, небажання інших учасників освітнього процесу спілкуватися;

занижена самооцінка, наявність почуття провини;

поява швидкої втомлюваності, зниженої спроможності до концентрації уваги;

демонстрація страху перед появою інших учасників освітнього процесу;

схильність до пропуску навчальних занять;

відмова відвідувати заклад освіти з посиланням на погане самопочуття;

депресивні стани;

аутоагресія (самоушкодження);

суїцидальні прояви;

явні фізичні ушкодження та (або) ознаки поганого самопочуття (нудота, головний біль, кволість тощо);

намагання приховати травми та обставини їх отримання;

скарги дитини на біль та (або) погане самопочуття; пошкодження чи зникнення особистих речей; вимагання особистих речей, їжі, грошей; жести, висловлювання, прізвиська, жарти, погрози, поширення чуток сексуального (інтимного) характеру або інших відомостей, які особа бажає зберегти в таємниці;

наявність фото-, відео- та аудіоматеріалів фізичних або психологічних знущань, сексуального (інтимного) змісту;

наявні пошкодження або зникнення майна та (або) особистих речей.

4. До булінгу (цькування) в закладах освіти належать випадки, які відбуваються безпосередньо в приміщенні закладу освіти та на прилеглих територіях (включно з навчальними приміщеннями, приміщеннями для занять спортом, проведення заходів, коридорами, роздягальнями, вбиральнями, душовими кімнатами, їдальнею тощо) та (або) за межами закладу освіти під час заходів, передбачених освітньою програмою, планом роботи закладу освіти, та інших освітніх заходів, що організовуються за згодою керівника закладу освіти, в тому числі дорогою до (із) закладу освіти.

Ознаками булінгу (цькування) є систематичне вчинення учасниками освітнього процесу діянь стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно інших учасників освітнього процесу, в тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, а саме:

умисне позбавлення їжі, одягу, коштів, документів, іншого майна або можливості користуватися ними, перешкоджання в отриманні освітніх послуг, примушування до праці та інші правопорушення економічного характеру;

словесні образи, погрози, у тому числі щодо третіх осіб, приниження, переслідування, залякування, інші діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення особи;

будь-яка форма небажаної вербальної, невербальної чи фізичної поведінки сексуального характеру, зокрема принизливі погляди, жести, образливі рухи тіла, прізвиська, образи, жарти, погрози, поширення образливих чуток;

будь-яка форма небажаної фізичної поведінки, зокрема ляпаси, стусани, штовхання, щипання, шмагання, кусання, завдання ударів;

інші правопорушення насильницького характеру.

5. Суб’єктами реагування у разі настання випадку булінгу (цькування) в закладах освіти (далі - суб’єкти реагування) є:

служба освітнього омбудсмена;

служби у справах дітей;

центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді;

органи місцевого самоврядування;

керівники та інші працівники закладів освіти;

засновник (засновники) закладів освіти або уповноважений ним (ними) орган;

територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України.

Суб’єкти реагування на випадки булінгу (цькування) в закладах освіти діють в межах повноважень, передбачених законодавством та цим Порядком.

6. Суб’єкти реагування здійснюють заходи, спрямовані на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти згідно з Планом заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладах освіти, затвердженим центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

7. Педагогічні (науково-педагогічні) та інші працівники закладу освіти у разі, якщо вони виявляють булінг (цькування), зобов’язані:

вжити невідкладних заходів для припинення небезпечного впливу;

за потреби надати домедичну допомогу та викликати бригаду екстреної (швидкої) медичної допомоги для надання екстреної медичної допомоги;

звернутись (за потреби) до територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України;

повідомити керівника закладу освіти та принаймні одного з батьків або інших законних представників малолітньої чи неповнолітньої особи, яка стала стороною булінгу (цькування).

 

       Додаток 3

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. № 104

 

 

План заходів КПШ № 218 КМР,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у 2021-2022 навчальному році

 

Заходи

Терміни виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

 1.  

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній

тиждень

серпня

Директор

 1.  

Підготовка наказу «Про порядок дій

персоналу при зіткненні з випадками

булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

 

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)

 

 1.  

Наради з різними категоріями

працівників з питань профілактики

булінгу (цькування):

 • педагогічний персонал;
 • допоміжний персонал;
 • технічний персонал.

вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)

 

 1.  

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

вересень

вихователі;

вчителі

 1.  

Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

вересень

соціальний педагог

практичний психолог

вихователі

вчителі

 1.  

Оновлення інформації

про профілактику булінгу (цькування)

і розміщення нормативних

документів на сайті закладу освіти

 

вересень

Відповідальний за роботу сайту закладу

 1.  

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Підготовка методичних рекомендацій

для педагогів:

 • з вивчення дитячого/учнівського колективу;
 •  розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Оформлення тематичного стенду

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) вдитячому/ учнівському колективі

лютий

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

 1.  

Проведення навчальних семінарів для педагогів           щодо запобігання

булінгу (цькування) та заходів реагування.

листопад

 

соціальний педагог

практичний психолог

 1.  

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з

технічним персоналом.

листопад

директор

 1.  

Консультування вихователів, класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

на протязі року

соціальний педагог

практичний психолог

Робота з дітьми

 1.  

Імітаційна гра «Якщо тебе ображають»

жовтень

соціальний педагог

вихователі

 1.  

Тиждень толерантності

грудень

соціальний педагог,

вихователі, вчителі

 1.  

Конкурс плакатів проти насильства

березень

Соціальний педагог,

вихователі,

вчителі,

діти

 

Робота з батьками

 1.  

Тематичні загальношкільні батьківські збори

жовтень

директор

 1.  

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

жовтень

соціальний педагог

 1.  

Проведення консультацій психолога з питань взаємин між дітьми, вчителями та дітьми, батьками та дітьми

на протязі року

практичний психолог

 

 

 

       Додаток 4

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. №104

 

 

 

                      Директору

Криворізької початкової школи №218

                                                                     Криворізької міської ради

                                                                     Слабоуз А.І.

 

 

__________________________________

                                                                                              (прізвище, ім’я, по батькові заявника)

__________________________________

                                                                                                                            (адреса проживання)

__________________________________

                                                                                                                             (контактний телефон)

 

 

ЗАЯВА

Я, _______________________________________________________________, повідомляю про випадок булінгу (цькування), учасником (свідком) якого я є,

(потрібне підкреслити)

 що стався________________  у(на)______________________________ а саме:

                              (дата, час)                                                            (місце)

__________________________________________________________________

(розгорнутий виклад фактів щодо виявлених випадків булінгу (цькування))

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

 

 

 

_________                                                                                   __________

(дата)                                                                                                                                      (підпис)

 

 

       Додаток 5

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. № 104

 

 

ЖУРНАЛ

 реєстрації заяв про випадки булінгу (цькування)

 

№ з/п

 

 

 

Дата прийняття заяви

Прізвище, ім’я, по батькові заявника

(здобувач освіти, батьки, законні представники, педагогічний працівник, інші особи)

Контактна інформація заявника

(адреса проживання, телефон)

Короткий зміст заяви

 

Прізвище, ім’я, по батькові та посада особи, яка

прийняла заяву

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        Додаток 6

до наказу Криворізької початкової школи № 218

                                  Криворізької міської ради

                                                                         від 31.08.2021 р. № 104

 

 

 

ЖУРНАЛ

реєстрації рішень комісії з розгляду випадків булінгу (цькування)

 

№ з/п

Дата засідання комісії

 

Номер рішення

Рішення та рекомендації комісії

 

Прізвище, ініціали та посада членів комісії

 

Підписи членів комісії

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                     ЗАТВЕРДЖУЮ

                                                                                     В.о. директора  

                                                                                     КПШ №218 КМР

________________ Слабоуз А.І.            

 

 

 

 

 

 

План заходів КПШ № 218 КМР,

 спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню)

у 2021-2022 навчальному році

 

Заходи

Терміни виконання

Відповідальний

Нормативно-правове та інформаційне забезпечення попередження насильства та булінгу

 1.  

Підготовка наказу «Про запобігання булінгу (цькування) у закладі освіти»

Останній

тиждень

серпня

Директор

 1.  

Підготовка наказу «Про порядок дій

персоналу при зіткненні з випадками

булінгу (цькування) в закладі освіти»

Перший тиждень вересня

 

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)

 

 1.  

Наради з різними категоріями

працівників з питань профілактики

булінгу (цькування):

 • педагогічний персонал;
 • допоміжний персонал;
 • технічний персонал.

вересень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу

(цькування)

 

 1.  

Обговорення та прийняття правил поведінки в групах/класах, оформлення правил у вигляді наочного стенду

вересень

вихователі;

вчителі

 1.  

Організація механізмів звернення для повідомлень про випадки булінгу (цькування)

вересень

соціальний педагог

практичний психолог

вихователі

вчителі

 1.  

Оновлення інформації

про профілактику булінгу (цькування)

і розміщення нормативних

документів на сайті закладу освіти

 

вересень

Відповідальний за роботу сайту закладу

 1.  

Підготовка брошури з нормативними документами з профілактики булінга (цькування) в освітньому середовищі для педагогів

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Підготовка методичних рекомендацій

для педагогів:

 • з вивчення дитячого/учнівського колективу;
 •  розпізнавання ознак насильства різних видів щодо дітей

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Оформлення тематичного стенду

жовтень

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

 1.  

Виступ на загальношкільних батьківських зборах з профілактики булінгу (цькування) вдитячому/ учнівському колективі

лютий

Уповноважена особа з питань запобігання та протидії булінгу (цькування)

 

Робота з вчителями та іншими працівниками закладу освіти

 1.  

Проведення навчальних семінарів для педагогів           щодо запобігання

булінгу (цькування) та заходів реагування.

листопад

 

соціальний педагог

практичний психолог

 1.  

Інструктивні наради з питань профілактики булінгу (цькування) з

технічним персоналом.

листопад

директор

 1.  

Консультування вихователів, класних керівників психологом, соціальним педагогом з проблемних ситуацій.

на протязі року

соціальний педагог

практичний психолог

Робота з дітьми

 1.  

Імітаційна гра «Якщо тебе ображають»

жовтень

соціальний педагог

вихователі

 1.  

Тиждень толерантності

грудень

соціальний педагог,

вихователі, вчителі

 1.  

Конкурс плакатів проти насильства

березень

Соціальний педагог,

вихователі,

вчителі,

діти

 

Робота з батьками

 1.  

Тематичні загальношкільні батьківські збори

жовтень

директор

 1.  

Підготовка пам'ятки для батьків про порядок реагування та способи повідомлення про випадки булінгу (цькування) щодо дітей, заходи захисту та надання допомоги дітям

жовтень

соціальний педагог

 1.  

Проведення консультацій психолога з питань взаємин між дітьми, вчителями та дітьми, батьками та дітьми

на протязі року

практичний психолог

 

 

 

 

 

 

ДОДАТКИ до наказу КПШ №218 КМР від 15.02.2021 №39

 

____________________________________________________________________________________________________

 

Для скачування

          Посилання