Комунальний заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №218 комбінованого типу Криворізької міської ради

 

Протидія булінгу

Корисні посилання

Закон України від 18.12.2018-2657-VIII 

 

наказ МОН від 26.02.2020 №293

 

наказ МОН від 28.12.2019 № 1646

 

лист МОН від 14.08.2020 №1.9-436

 

Наказ ДОН від 31.08.2020 №164

 

 

 

 

Відповідальні особи щодо координації роботи з питань запобігання, розгляду і реагування на випадки булінгу серед здобувачів освіти, батьків та вчителів у КЗДО №218 КТ КРМ та забезпечення взаємодії із Службою у справах дітей та уповноважених підрозділів національної поліції, практичний психолог Тарасенко Валентина Миколаївна.

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ  ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №218 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Ухтомського,34, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50083, тел. (0564) 948432,

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26140046,

https: |||https://detki-snvk-218.klasna.in.ua/uk/site/golovna-storinka.html

 

Н  А  К  А  З

31.08.2022

м.Кривий Ріг   

№ 66

 

 

 

Про організацію превентивної роботи у навчальному закладі

щодо попередження випадків булінгу,

насильства в освітньому середовищі у 2022-2023н.р.  

 

Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 № 2657-VIII, «Про запобігання та протидію домашньому насильствувід 07.12.2017 № 2229-VIII; наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; наказу МОН України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладах освіти),  наказу Міністерства освіти і науки України від 02.10.2018  №1047 «Про затвердження методичних рекомендацій щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»,листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню),

НАКАЗУЮ:

 

1. Вихователю-методисту Пустовій Н.Є..: 

1.1. Координувати та тримати на контролі  питання комплексної  превенції дитячого булінгу в освітньому середовищі.

1.2. Надавати методичну допомогу педагогам з питання профілактики дитячого насильства в освітньому середовищі. 

1.3. Забезпечувати організацію та проведення комплексних заходів превентивного спрямування для усіх учасників освітнього процесу.

Термін: протягом навчального року 

2.Практичному психологу Тарасенко В.М.:

 

2.1.Розробити  відповідні   заходи  на  2022/2023 навчальний рік щодо профілактики булінгу в освітньому середовищі.

 Термін: до 19.09.2022р. 

2.2.Проводити різнобічне інформування батьківської громади щодо наслідків булінгу та відповідальності їх за вчинки дітей.                         

Термін: протягом навчального року

2.3. На офіційному сайті закладу, у відповідності Закону України «Про освіту» статті 30 «Прозорість та інформаційна відкритість закладу освіти» підготувати та викласти інформацію:

-  правила поведінки здобувача освіти в закладі освіти;

- план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в закладіосвіти;

- порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

- порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування).

Термін: до 19.09.2022р. 

2.4.Оновлювати інформаційний куточок щодо профілактики та протидії булінгу.

Термін: протягом навчального року

3. Вихователям:

3.1.Проводитирізнобічнеінформуваннябатьківщодонаслідківбулінгу та відповідальності їх за вчинки дітей.                                  

Термін: протягом навчального року

 

3.2.Систематично проводити інформаційно-роз’яснювальні бесіди серед дітей та батьківської громадськості з питання профілактики дитячого насильства в освітньому середовищі, за потреби залучати фахівців.  

Термін: протягом навчального року

4.Контроль  за виконанням даного наказу покласти на вихователя-методиста Пустову Н.Є.

 

 

 

В.о.директора                                                   Алла Слабоуз

 

 

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ  ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №218 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Ухтомського,34, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50083, тел. (0564) 948432,

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26140046,

https: |||https://detki-snvk-218.klasna.in.ua/uk/site/golovna-storinka.html

 

Н  А  К  А  З

31.08.2022

м.Кривий Ріг   

№ 67

 

 

 

Про створеннякомісії та затвердження 

плану заходів на запобігання та протидію 

булінгу (цькуванню) в установі

 

 Відповідно до Законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу» від 18.12.2018 № 2657-VIII; наказу Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019  № 1646 «Деякі питання реагування на випадки булінгу (цькування) та застосування заходів виховного впливу в закладах освіти»; наказу МОН України від 26.02.2020 №293 «Про затвердження плану заходів, спрямованих на запобігання та протидію боулінгу (цькуванню) в закладах освіти),  листа Міністерства освіти і науки України від 14.08.2020 №1/9-436 «Про створення безпечного освітнього середовища в закладі освіти та попередження і протидії булінгу (цькуванню)

Н А К А З У Ю:  

1. Призначити практичного психолога Тарасенко В.М. відповідальною особою  зазапобігання та протидіюбулінгу (цькуванню).

2. Створитикомісію з розглядувипадківбулінгу у складі:

Слабоуз А.І. – директор КЗДО№ 218 КТ КМР, голова комісії; 

Пустова Н.Є. – вихователь-методист, член  комісії;  

Тарасенко В.М. – практичний психолог, член комісії; 

Кучеренко Т.В. – вчитель-дефектолог, член комісії; 

Шелест О.О. – головний спеціаліст службиу справах дітей виконкому Тернівської районної у місті ради.

3.Затвердити порядок подання та розгляду (з дотриманням конфеденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти (додаток 1).

4.Затвердити порядок реагування на доведені випадкибулінгу (цькування) в закладі та відповідальність осіб, причетних до цього.  (додаток 2).

5. Затвердити план заходів на запобігання та протидіюбулінгу  (цькуванню) в школі. (додаток 3)

6. Зразок заяви про випадкибулінгу (цькування) (додаток4).

7.Форму Журналу реєстраціїзаяв про випадкибулінгу (цькування) (додаток5).

8.Форму Журналу реєстраціїрішенькомісії з розглядувипадківбулінгу (цькування) (додаток 6).

9. Контроль за виконаннямданого наказу залишаю за собою. 

 

 

 В.о.директора                                                                     Алла Слабоуз   

 

ДОДАТКИ до наказу КЗДО №218 КТ КМР від 31.08.2022 №67

____________________________________________________________________________________________________

 

Для скачування

 

 

          Посилання