Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Форма щодо відомостей

                                 СПИСОК

педагогівКриворізької початкової школи № 218 Криворізької міської ради

 станом на 01 жовтня 2021 року

Адреса:область Дніпропетровська, район  Тернівський, вулиця  Ухтомського, 34, e-mail: [email protected]

У закладі: класів: 2;  учнів: 29; дошкільнихгруп 6; вихованців:95

 

 

№ з/п

       ПІБ

Дата народження

Стать

Посада

Освіта

(що, де, коли, спеціальність за дипломом)

Основний чи сумісник

Педстаж

Педзвання, рік

 
 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1

Слабоуз

Алла

Іллівна

21.111968

ж

Дирек-тор

Повна вища. Кіровоградський педагогічний інститут, 1994р., Педагогіка та методика початкового навчання.

Основ-ний

27р. 11м

 

---

 

Слабоуз

Алла

Іллівна

21.111968

ж

Вчитель початко-вих класів

Повна вища. Кіровоградський педагогічний інститут, 1994р., Педагогіка та методика початкового навчання.

Основ-ний

27р. 11м

 

учи-тель-мето-дист,

 2021 р.

 

2

Єгорова

Ольга Леонідівна

19.06

1974

ж

Заступ-ник директора з НВР

Повна вища. Орловський державний педагогічний університет,

1995 р.,

Педагогіка та методика початкового навчання.

Основ-ний

24р 9м

---

 

Єгорова

Ольга Леонідівна

19.06

1974

ж

Вчитель початко

вих класів

Повна вища. Орловський державний педагогічний університет,

1995 р.,

Педагогіка та методика початкового навчання.

Основ-ний

24р 9м

«учи-тель –мето-дист», 2021р.

 

3

Ольшанець-ка Наталія Миколаївна

20.08

1964

ж

 

Вчитель

початкового спец. класу

Повна вища. Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова, 2010р. Вчитель початкових класів для дітей з порушеннями зору, практичний психолог спец закладів освіти тифлопедагог

Основ-ний

33р 2м

 

-----

 

4

Шевченко Світлана Василівна

13.051966

ж

 

Вчитель початкового спец. класу

Неповна вища. Жовтоводське  педагогічне училище , 1985 р. Вихователь  дошкільного закладу

Основ-ний

15р. 3м

 

-----

 

5

Шарова Олена Іванівна

05.061971

ж

 

Вихова-тель групи продовженого дня

Повна вища. Криворізький  державний педагогічний інститут 1994р.,

Педагогіка та методика початкового навчання.

Основ-ний

23р 7м

---

 

6

Ткаченко Тетяна Вікторівна

27.081966

ж

 

Вчитель англ мови в почат. класах

Повна вища. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1990р.Іноземні мови (дві мови)

Суміс-ник

31р 1м

 

«стар-ший учи-тель» 2018р.

 

Ткаченко Тетяна Вікторівна

 

27.081966

ж

 

Керівник гуртка

Повна вища. Київський державний педагогічний інститут іноземних мов, 1990р.Іноземні мови (дві мови)

Суміс-ник

31р 1м

 

---

 

7

Пустова Наталія Євгеніївна

11.041972

ж

Вчитель – дефекто

лог початко-вих класів

Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова, 2015р.

Вчитель шкіл для сліпих та слабо зрячих, тифлопедагог ДНЗ.

 

Основ-ний

28р.

-----

 

Пустова Наталія Євгеніївна

11.041972

ж

Вчитель – дефекто

лог

Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова, 2015р.

Вчитель шкіл для сліпих та слабо зрячих, тифлопедагог ДНЗ.

Основ-ний

28р.

-----

 

Пустова Наталія Євгеніївна

11.041972

ж

Соціальний педагог

Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова, 2015р.

Вчитель шкіл для сліпих та слабо зрячих, тифлопедагог ДНЗ.

Основ-ний

28р.

-----

 

8

Тарасенко

Валентина

Миколаївна

02.101967

ж

Практич

ний психолог

Повна вища. Славянський державний педагогічний інститут 1990р. Педагогіка та психологія дошкільна.

Національний педагогічний університет

ім. Драгоманова, 2016р.Вчитель початкових  спец класів, тифлопедагог.

Основ-ний

31р.

«прак-тичний психо-лог-мето-дист», 2020р.

 

Тарасенко

Валентина Миколаївна

02.101967

ж

Соціаль-ний педагог

Повна вища. Національний педагогічний університет

ім. Драгоманова, 2016р.Вчитель початкових  спец класів, тифлопедагог.

Основ-ний

31р.

-----

 

Тарасенко

Валентина Миколаївна

02.101967

ж

Вчитель – дефекто

лог початко-вих класів

Повна вища. Національний педагогічний університет

ім. Драгоманова, 2016р.Вчитель початкових  спец класів, тифлопедагог.

Основ-ний

31р.

-----

 

9

Кучеренко

Тетяна

Володимирівна

11.11

1977

ж

Вчитель – дефекто

лог

Повна вища. Київський національний педагогічний університет

ім. Драгоманова, 2010р.Вчитель початкових  спец класів, тифлопедагог.

Основ-ний

24р 2м

 

-----

 

10

Дьоміна

Наталія

Валентинів

на

14.011963

ж

Вчитель - логопед

Повна вища. Кам’янець - Подільський Національний університет, 2008р.

Логопед

Основ-ний

28р 8м

«стар-ший

учи-тель», 2020р.

 

11

Іконнікова Інна Олександрівна

27.06 1993

ж

Музке-рівник

Повна вища. ДВНЗ «Криворізький національний університет» 2015р.  Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики

Суміс

ник

---

 

Іконнікова Інна Олександрівна

27.06 1993

ж

Вчитель музики

Повна вища. ДВНЗ «Криворізький національний університет» 2015р.  Вчитель музичного мистецтва, етики, естетики

Суміс

ник

---

 

12

Харчук Марина Юріївна

05.011988

ж

Вихова-тель дитя

чого садка (групи загально зарозвит

ку)

КВНЗ «Жовтоводський педагогічний коледж, 2021р., вчитель з дошкільного виховання

Основ-ний

1 м

---

 

13

Зибіна Катерина Василівна

17.10 1985

ж

Вихова-тель

дитячого садка (групи загально

го розвит-ку)

Повна вища непедагогічна. Криворізький технічний університет, 2008р. «Жовтоводський педагогічний коледж», 2021р., вихователь дітей дошкільного віку

Основ-ний

1 м

---

 

14

Денисенко Наталія Миколаївна

11.111960

ж

Вихова-тель дитя

чого садка (спец групи)

 

Неповна вища. Жовтоводське  педагогічне училище , 1989 р. Вихователь в дошкільному закладі

Основ-ний

41р

10м

-----

 

15

Голошумова

Світлана Григорівна

03.081957

ж

 

Вихова-тель дитячого садка (спец групи)

 

Неповна вища. Олександрійське педагогічне училище, 1975р.

Вихователь в дошкільному закладі

Основ-ний

42р 1м.

-----

 

16

Ковязіна

Ірина Георгіївна

20.01

1968

ж

Вихова-тельдит садка (спец групи)

Неповна вища. Жовтоводське педагогічне училище,

1987 р. Вихователь в дошкільному закладі

 

Основ-ний

28р.

10м.

-----

 

17

Задорожня Ірина Володимирівна

26.021970

ж

 

Вихова-тель

дитячого садка (спец групи)

 

Неповна вища. Серпухівське  педагогічне училище, 1989р.Вихователь в дошкільному закладі.

Основ-ний

32р

2м.

-----

 

18

Ліщина

Ірина Миколаївна

12.121968

жін.

Вихова-тель дитячого садка (спец групи)

Неповна вища. Жовтоводське педагогічне училище, 1988 р. Вихователь в дошкільному закладі.

Основ-ний

33р. 1м

«вихо-ватель-мето-дист»

2018р.

 

19

 

Остапковсь

ка

Людмила Миколаївна

21.081973

ж

Вихова

тель дитячого садка (спец групи)

Неповна вища. Жовтоводське педагогічне училище, 1992р.Вихователь в дошкільному закладі

 

Основ-ний

27р.

4м.

-----

 

Остапковсь

ка

Людмила Миколаївна

21.081973

ж

Фіз.

інструк-тор

Неповна вища. Жовтоводське педагогічне училище, 1992р.Вихователь в дошкільному закладі

Основ-ний

27р.

4м.

-----

 

20

Євладенко Юлія

Анатоліївна

03.12.1993

ж

Вихова-тель групи загально

го  розвитку

Повна вища.

Кіровоградський ДПУ, 2018 рік. Вчитель української мови та літератури

Основ

ний

1р.

7 м.

-----

 

21

Рященко Тетяна Сергіївна

09.101989

ж

Вихова

тель групи загально

го  розвитку

Повна вища.

Криворізький НПІ, 2021 р., вихователь дітей дошкільного віку

Основ

ний

10р.2 м.

----

 

22

Алмосова Марина Миколаївна

28.061975

ж

Вихова

тель групи загально

го  розвитку

Неповна вища.  Жовтоводське педагогічне училище, 2006 р. Вихователь в дошкільному закладі

Основ-ний

11р.

9м.

-----

 

23

Сітайло Зоя Володими-рівна

04.07 1963

ж

Керівник гуртка

Неповна вища. Олександрійське культурно-освітне училище, 1982р. Клубний працівник, керівник самодіяльності.

Суміс-ник

35р 6м

---

 

24

Тищенко Альона Сергіївна

16.06.1985

ж

Вихователь групи загально-го  розвитку

Жовтоводське ПУ, 2021 вихователь дитячого садка

Основ

ний

9 міс.

---

 

25

Яворович

Юлія

Іванівна

03.12.1993

ж

Керівник музичний

Криворізький НПІ, Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. 2004 рік. Вчитель музики, етики, естетики

Основ

ний

11р. 7 м.

---

 

 

               
   

03.12.1993

ж

Керівник музичний

Криворізький НПІ, Педагогіка і методика середньої освіти. Музика. 2004 рік. Вчитель музики, етики, естетики

Основ

ний

11р. 7 м.

---