Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Атестація педагогічних працівників 2022

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ  ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

КРИВОРІЗЬКА ПОЧАТКОВА ШКОЛА №218 КРИВОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

вул. Ухтомського,34, м.Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50083, тел. (0564) 948432, (097)5540874,

e-mail: [email protected], код ЄДРПОУ 26140046,

https://detki-snvk-218.klasna.in.ua/uk/site/golovna-storinka.html

 

Н  А  К  А  З            

м. Кривий Ріг       

17.09.2021                                                                                                  № 82-к

 

Про  склад  атестаційної

комісії та проведення атестації  педагогічних працівників у 2022 році

 

Керуючись Типовим положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за  № 1255/18550 (зі змінами), наказом департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 21.08.2021 року № 450-к/тр  «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загально середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти та інших закладів, установ у 2021/2022 навчальному році»,  наказом  департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  від 06.09.2021 року № 152 «Про проведення  атестації педагогічних працівників закладів освіти міста Кривого Рогу в 2022 році», наказу відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради від 16.09.2021 № 104к/тр «Про  склад  атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти щодо проведення атестації  педагогічних працівників закладів освіти району у 2020/2021  навчальному році» для забезпечення організованої роботи атестаційних комісії І та ІІ рівнів у 2021/2022  навчальному  році,  з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу,

Н А К А З У Ю :

 

          1. Провести чергову (позачергову) атестацію педагогічних працівників КПШ №218 КМР у 2021/2022 навчальному році.

            2. Затвердити склад атестаційної комісії І рівня КПШ №218 КМР (додаток № 1).

3. Заступнику директора з НВР, відповідальній особі за атестацію в КПШ №218 КМР»:

3.1. Організувати та забезпечити проведення чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників КПШ №218 КМР у 2021 році та забезпечити своєчасне проходження ними підвищення кваліфікації.

3.2. Підготувати проекти відповідних наказів про проведення атестації та склад атестаційної комісії І рівня. Забезпечити якісне ведення документації атестаційної комісії І рівня закладу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.3. Забезпечити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, та підготувати на них характеристики з урахуванням досягнень у між атестаційний період.

3.4. Узагальнювати та популяризувати перспективний педагогічний досвід роботи вчителів, які атестуються, організувати роботу з педагогами, які отримали рекомендації під час проведення атестації. Провести роботу щодо вивчення нормативних документів з питань атестації.

 

3.5. Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії відділу освіти копії наказів про склад атестаційної комісії та проведення атестації, про затвердження списків працівників, які підлягають атестації, графіків засідань атестаційних комісій, заяв педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації, про перенесення атестації та списків працівників, по яким приймається рішення комісіями І, ІІ та ІІІ рівнів.

3.6. Підготувати і надати в зазначені чинним законодавством терміни до  атестаційної комісії відділу освіти клопотання атестаційних комісій закладів, атестаційні характеристики, атестаційні листи та посвідчення про підвищення кваліфікації на педагогічних працівників, відносно яких приймається рішення комісіями ІІ та ІІІ рівнів.

3.7. Атестаційній комісії І рівня завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, до 15 березня 2022 року та забезпечити ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними характеристиками під підпис не раніше як за 10 днів до проведення атестації.

            3.8. За результатами атестації керівникам закладів протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії видати відповідні накази.

3.9. Здійснити проведення у 2021/2022 році чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників, які отримали повну вищу педагогічну освіту або іншу повну вищу освіту, прийнятих на посади педагогічних працівників з спеціальностями, фахівці з яких не готувалися або підготовлені у недостатній кількості закладами вищої освіти для викладання предметів «Англійська мова», «Інформатика», «Фізична культура», «Фізика», «Математика», «Асистент вчителя», «Музичне мистецтво», «Вихователь закладу дошкільної освіти», «Асистент вихователя закладу дошкільної освіти», «Музичний керівник закладу дошкільної освіти» як таких, що мають відповідну освіту, за умови проходження ними підвищення кваліфікації в обсязі не менше 150 годин.

3.10. Забезпечити своєчасне подання узагальненого досвіду роботи до експертної групи Комунального закладу освіти «Дніпропетровський обласний методичний ресурсний центр» для вивчення діяльності практичних психологів та соціальних педагогів, які підлягають атестації у 2022 році.

3.11. За результатами атестації протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії підготувати проєкти відповідних наказів.

4. Затвердити строки проведення підсумкових засідань атестаційних комісій у 2020 році;

І рівня –  з 21 березня по 31 березня 2022 року;

ІІ рівня – з 01 квітня по 08 квітня  2022 року.

5. Атестаційній комісії забезпечити проведення атестації педагогічних працівників закладу відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6. Відповідальність щодо виконання наказу покласти на заступника директора з НВР Єгорову О.Л., контроль залишаю за собою.

        

 

В.о. директора                                                                    А. Слабоуз

 

 

Додаток

до наказу КПШ №218 КМР

від  17.09.2022  № 82-к

 

СКЛАД

атестаційної комісії І рівня КПШ№ 218КМР

 

 

 

Слабоуз Алла Іллівна

голова комісії, директор КПШ №218 КМР.

 

 

Пустова Наталія Євгеніївна

заступник голови атестаційної комісії закладу, вчитель-дефектолог.

Дьоміна Наталія Валентинівна

секретар комісії, вчитель – логопед КПШ №218 КМР.

члени комісії:

 

Тарасенко Валентина Миколаївна

практичний психолог КПШ №218 КМР.

 

 

Ольшанецька Наталія Миколаївна

вчитель початкових класів КПШ №218 КМР.