Криворізька початкова школа №218 Криворізької міської ради

 

Атестація педагогічних працівників - 2021

 

 

 

Описание: TSIGN

ВІДДІЛ ОСВІТИ ВИКОНКОМУ ТЕРНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ У МІСТІ РАДИ

Криворізька початкова школа №218  Криворізької міської ради

50083, Дніпропетровська обл., м.Кривий Ріг, вул. Ухтомського,34,

тел./факс (0564) 354081,e-mail:svetlachok-detki@ukr.net,

ідентифікаційний код 26140046

 

Н  А  К  А  З            

м. Кривий Ріг       

18.09.2020                                                                                                    № 81-к

 

Про  склад  атестаційної

комісії та проведення атестації  педагогічних працівників у 2021 році

            На виконання Типового положенням про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого наказом Міністерства  освіти і науки України від 06 жовтня 2010 року № 930 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14.12.2010 за  № 1255/18550 (зі змінами), наказу департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної держадміністрації від 07.09.2020 року № 502-к/тр  «Про склад атестаційної комісії ІІІ рівня щодо проведення атестації керівних кадрів, інших педагогічних працівників закладів дошкільної, загально середньої, позашкільної, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої освіти) та інших закладів, установ у 2020/2021 навчальному році»,  наказу  департаменту освіти і науки виконкому Криворізької міської ради  від 16.09.2020 року № 177 «Про проведення  атестації педагогічних працівників закладів освіти міста Кривого Рогу в 2021 році», наказу відділу освіти виконкому Тернівської районної у місті ради від 17.09.2020 № 76-к/тр «Про  склад  атестаційної комісії ІІ рівня відділу освіти щодо проведення атестації  педагогічних працівників закладів освіти району у 2020/2021  навчальному році», для забезпечення організованої роботи атестаційної комісії І та ІІ рівнів у 2020/2021 навчальному  році,  з метою стимулювання підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу,

                       

Н А К А З У Ю :

 

          1. Провести чергову (позачергову) атестацію педагогічних працівників КПШ №218 КМР у 2020/2021 навчальному році.

            2. Затвердити склад атестаційної комісії І рівня КПШ №218 КМР (додаток № 1).

3. Заступнику директора з НВР, відповідальній особі за атестацію в КПШ №218 КМР»:

3.1. Організувати та забезпечити проведення чергової (позачергової) атестації педагогічних працівників КПШ №218 КМР у 2021 році та забезпечити своєчасне проходження ними підвищення кваліфікації.

3.2. Підготувати проекти відповідних наказів про проведення атестації та склад атестаційної комісії І рівня. Забезпечити якісне ведення документації атестаційної комісії І рівня закладу відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

3.3. Забезпечити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, та підготувати на них характеристики з урахуванням досягнень у між атестаційний період.

3.4. Провести роботу щодо належного вивчення нормативних документів з питань атестації, в тому числі з питань впровадження обласного науково-педагогічного проекту «Електронна атестація педагогічних працівників».

3.5. Забезпечити своєчасне подання до атестаційної комісії відділу освіти копії наказів про склад атестаційної комісії та проведення атестації, про затвердження списків працівників, які підлягають атестації, графіків засідань атестаційних комісій, заяв педагогічних працівників про участь у позачерговій атестації, про перенесення атестації та списків працівників, по яким приймається рішення комісіями І, ІІ та ІІІ рівнів.

3.6. Підготувати і надати в зазначені чинним законодавством терміни до  атестаційної комісії відділу освіти клопотання атестаційних комісій закладів, атестаційні характеристики, атестаційні листи та посвідчення про підвищення кваліфікації на педагогічних працівників, відносно яких приймається рішення комісіями ІІ та ІІІ рівнів.

3.7. Атестаційній комісії І рівня завершити вивчення педагогічної діяльності осіб, які атестуються, до 15 березня 2020 року та забезпечити ознайомлення педагогічних працівників з атестаційними характеристиками під підпис не раніше як за 10 днів до проведення атестації.

            3.8. За результатами атестації керівникам закладів протягом 5 днів після засідання атестаційної комісії видати відповідні накази.

4. Затвердити строки проведення підсумкових засідань атестаційних комісій у 2020 році;

І рівня –  з 22 березня по 31 березня 2021 року;.

ІІ рівня – з 01 квітня по 09 квітня  2021 року.

5. Атестаційній комісії забезпечити проведення атестації педагогічних працівників закладу відповідно до вимог Типового положення про атестацію педагогічних працівників.

6. Відповідальність щодо виконання наказу покласти на заступника директора з НВР Єгорову О.Л., контроль залишаю за собою.

        

 

 

 

Директор                                                                 А. Слабоуз

 

 

 

 

Додаток

до наказу КЗ «НВК «ДНЗ-ЗОШ №218»

від  18.09.2020  № 81-к

 

 

 

 

СКЛАД

атестаційної комісії І рівня КПШ№ 218КМР

 

 

 

Слабоуз Алла Іллівна

голова комісії, директор КПШ №218 КМР.

 

 

Тарасенко Валентина Миколаївна

заступник голови атестаційної комісії закладу, практичний психолог КПШ №218 КМР.

Дьоміна Наталія Валентинівна

секретар комісії, вчитель – логопед КПШ №218 КМР.

члени комісії:

 

Євсютіна Тетяна Михайлівна

 

вчитель початкового спеціального класу КПШ №218 КМР.

Ліщина Ірина Миколаївна

вихователь дитячого садка КПШ №218 КМР.

 

Ольшанецька Наталія Миколаїіна

 

вчитель початкового спеціального класу КПШ №218 КМР.


 

 

 

 

 

С  П  И  С  О  К

педагогічних працівників Криворізької початкової школи №218  Криворізької міської ради

щодо яких у 2021році буде прийматись рішення атестаційною комісією  ІІ рівня

№ з/п

ПІБ

Дата народження

Посада, за якою атестується

Освіта

(що, де, коли)

Спеціальність за дипломом

Пед.

стаж

Підвищення кваліфікації

(що, де, коли)

Рік  та результати попередньої атестації

Очікувані  результати атестації  2021 року

Примітка (чергова/позачергова, перенесення  № довідки)

  1.  

Слабоуз  Алла Іллівна

21.11.1968

Вчитель початкових класів

Кіровоградський педагогічний інститут, 1994р.

Педагогіка та методика початкового навчання.

26р 11м

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2020р.

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «учитель-методист», 2016р

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «учитель-методист»

чергова

  1.  

Єгорова Ольга Леонідівна

19.06.1974

Вчитель початкових класів

Орловський державний педагогічний університет,

1995 р.

 

Педагогіка та методика початкового навчання

23р

 9 м

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2020р.

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», присвоєно педагогічне звання «старший учитель», 2016р

Відповідність раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічному званню «старший учитель»

чергова

 

 

С  П  И  С  О  К

педагогічних працівників Криворізької початкової школи №218  Криворізької міської ради

щодо яких у 2021 році буде прийматись рішення атестаційною комісією  І рівня

№ з/п

ПІБ

Дата народження

Заклад

Посада

Освіта

(що, де, коли)

Спеціальність за дипломом

Пед.

стаж

Підвищення кваліфікації

Рік  та результати попередньої атестації

Передбачувані результати атестації  2020року

1

Задорожня Ірина Володимирі-вна

26.021970

КПШ №218 КМР

Виховтель дитячого садка (спец групи)

Неповна вища. Серпухівське  педагогічне училище, 1989р.

 

Вихователь в дошкільно-му закладі

31р

1м.

КЗВО «ДАНО» ДОР, 2020р.

2016р.,

відповідність раніше встановленому тарифному розряду

відповідність раніше встановленому тарифному розряду

2

Ковязіна

Ірина Георгіївна

20.01

1968

КПШ №218 КМР

Виховтель дитячого садка (спец групи)

Неповна вища. Жовтоводське педагогічне училище, 1987 р.

Вихователь в дошкільно-му закладі

28р.

9м.

КЗВО «ДАНО» ДОР,  2020р.

2016р.,

відповідність раніше встановленому тарифному розряду

відповідність раніше встановленому тарифному розряду

  1.  

Пустова Наталія Євгеніївна

11.04. 1972

КПШ №218 КМР

Вчитель - дефектолог

Київський національний педагогічний університет  ім. Драгоманова, 2015р.

 

Вчитель шкіл для сліпих та слабо зрячих, тифлопедагог ДНЗ.

27р

КЗВО «ДАНО» ДОР,  2020р.

2018р.

присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст

другої категорії»

 

 

присвоєння кваліфікаційної категорії

«спеціаліст першої категорії»